קהילה לדורות - מרכז הפיס

מטרתנו לחזק את הקשרים החברתיים וההיכרות בין כל באי המרכז.
אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות ולפנות אלינו בהצעה לפעילות או להובלת מיזם קהילתי במרכז.